Je paard als spiegel: zelfreflectie?

Je paard is de grootste spiegel van jezelf. Paarden leven ALLEEN maar in het hier en nu. Ik zeg dan ook regelmatig tegen klanten: "je paard is alles wat je er NU in stopt". Niet alleen figuurlijk, ook letterlijk: jouw emotie, gedrag en ook jouw fysieke gesteldheid wordt door je paard aan je gespiegeld. Rijd je meerdere paarden? Ze spiegelen allemaal, op hun manier, een deel van jou... 

 

Paarden zijn gevoelige dieren en pikken onze emotionele en fysieke gesteldheid moeiteloos op. Zij uiten dat stuk voor stuk op hun eigen manier. Een paard voelt onze energie en kijkt door het uiterlijke vertoon of masker van jou als ruiter heen.  

Velen weten dat een paard anders op je zal reageren als je boos of juist heel vrolijk bent. Elk paard en elk mens is uniek in het uiten van zijn of haar probleem. Het ene paard zal voorzichtige signalen geven, het andere paard reageert juist heftig op veranderingen die hij in het energieveld van de ruiter of omgeving voelt. 

 

Voor jezelf is het altijd goed om na te gaan wat er in jouw leven speelt als je paard ander gedrag of een (herhaaldeijk) ziektebeeld of blessure vertoont. Zijn er in jouw leven veranderingen geweest? Of houd je juist vast aan patronen? Loop je tegen problemen aan in je dagelijks leven, pieker je ook bij je paard veel? Ga je met een andere instelling dan voorheen naar je paard toe? Je paard zal deze dingen feilloos oppikken en ze op zijn eigen manier aan jou laten weten door te spiegelen, als jij zelf niet op tijd deze zaken herkent. Aan jou als ruiter de taak om bij jezelf te kijken wat er in je leven (emotioneel en/of fysiek) speelt en of dit aanleiding kan zijn voor de dingen waar jij met je paard tegenaan loopt. 

 

Bewustwording en intentie zijn belangrijk om dat wat je bij je paard ervaart, op jezelf te (durven) reflecteren. Door bewust stil te staan en mogelijkheden te bekijken zul je voor jezelf én voor je paard ruimte creëren om zelf bij te dragen aan herstel van een blessure of gedragsprobleem. Het (h)erkennen en bewustworden is al een grote stap. Je paard zal je dankbaar zijn! Heel belangrijk hierbij is om je ervan bewust te zijn dat je niet van de B naar de Grand Prix kunt springen: stapje voor stapje kom je er. Blijf volhouden en vergeet niet: kleine stapjes maken samen een grote sprong! 

 

 

Een voorbeeld... 

Ben je geïrriteerd omdat je paard iedere dag anders is? Doet hij de ene dag onwijs zijn best, reageert hij op alles wat je vraagt en gaat het als vanzelf. En is hij de andere dag niet bij de les, vervelend, tegendraads, sloom en niet attent? Vraag je zelf eens af... 'wat stop ik er dag na dag in?' Ben ik constant in mijn hulpen en stap ik er iedere dag met dezelfde mindset op?

 

Een oefening...

Ga eens - op een afstandje - staan kijken bij het losrijterrein op een concours. Wat neem je waar bij paarden, hun berijders en in het totaalplaatje? Sommige paarden ogen ontspannen: wat geeft de ruiter aan dit paard? Sommige paarden zijn zuur: hoe zit de ruiter op dit paard? Sommige paarden doen ontzettend hun best en zijn overijverig: wat stopt de berijder in dit paard? Sommige paarden ogen een beetje 'strak': en hoe zit de berijder....?

 

De oplossing is vaak dichter bij huis dan je denkt. Je paard geeft het wel bij je aan. Durf jij er iets mee te doen?